Last van opstijgend vocht: hoe behandelen en bestrijden?

Opstijgend vocht is een vochtprobleem dat helaas veelvuldig voorkomt. Vooral in de wat oudere huizen kampen veel huishoudens met deze situatie, die erg veel schade kan aanrichten naarmate de tijd verstrijkt. Vaak wordt opstijgend vocht niet meteen correct herkend, waardoor een blijvende en effectieve aanpak uit blijft.

Met een goede behandelmethode en de nodige voorzorgsmaatregelen kan opstijgend vocht gelukkig erg goed worden behandeld. Wij delen in dit artikel onze uitgebreide kennis met u op het gebied van opstijgend vocht, zodat u dit lastige vochtprobleem snel kunt herkennen, bestrijden en voorkomen.

Ook last van opstijgend vocht? →Contacteer ons voor een definitieve oplossing

Spring snel naar: Wat is opstijgend vocht? - Wat zijn de exacte oorzaken van opstijgend vocht? - Hoe erg is opstijgend vocht? - Opstijgend vocht herkennen - Hoe kan opstijgend vocht worden bestreden?

Wat is opstijgend vocht?

Opstijgend vocht, ook wel optrekkend vocht, is eigenlijk exact wat de term al doet vermoeden. Ergens op een laag niveau van uw woning komt vocht binnen, dat langzamerhand steeds dieper in de daar aanwezige materialen en oppervlakken omhoog trekt. Omdat deze op termijn geheel verzadigd raken van al dat vocht, zal het vocht een andere uitweg moeten zoeken en zichtbaar worden in de muren.

Daarom gaat het vocht als het ware stijgen naar andere en droge oppervlakken. De reden waarom vocht stijgt, is meestal omdat de lucht op een hoger niveau van een pand een stuk droger is. En zodoende de aldaar aanwezige materialen en oppervlakken ook. Hier heeft het vocht nog ruim baan om zich te nestelen en zal dus meer en meer plekken in uw huis innemen.

Wat zijn de exacte oorzaken van opstijgend vocht?

Opstijgend vocht vindt plaats op de laagste niveaus van het huis en kent diverse oorzaken: er is geen waterkering (asfaltpapier, DPC-folie) aanwezig, de waterkering kan verstorven zijn of het pleisterwerk werd te laag geplaatst. Een gevolg van opstijgend vocht kan een vochtige kelder zijn.

Ook last van opstijgend vocht? →Contacteer ons voor een definitieve oplossing

1. Een vochtige kelder als gevolg van opstijgend vocht

Kelders zijn behoorlijk gevoelig voor vocht, omdat kelderruimten nu eenmaal ook omringd worden door vocht en water. Zowel grondwater als insijpelend water kan gemakkelijk een kelder binnentreden, zo ook lekkages en condensatieproblemen. Al deze toestanden kunnen tot gevolg hebben, dat op den duur het vocht in de muren van de kelder ook naar boven trekt. Indien u al een poosje uw kelder niet meer heeft gerenoveerd of opgeknapt, dan raden wij zeker aan dit alsnog zo snel mogelijk te doen om dit scenario te voorkomen.

2. Een ouder huis zonder spouwmuur

Naast de kelder, kan ook de begane grond voor lastige situaties zorgen. In veel huizen die namelijk gebouwd zijn voor 1908, ontbreekt een spouwmuur. Wat is een spouwmuur? Dit zijn eigenlijk een tweetal wandjes, die met enkele millimeters tussenruimte tegen elkaar aan worden gebouwd. De achterliggende gedachte is dat vocht dat in de buitenmuur terecht komt, niet onder meer in de binnenmuur terecht kan komen.

Daarnaast zijn spouwmuren de afgelopen jaren ook nog eens versterkt met een waterkering. Een waterkering is een speciaal membraan, dat de hele tijd vocht opvangt en langs het membraan afvoert. Op deze wijze kan vocht al helemaal niet meer in uw binnenmuren trekken en wordt opstijgend vocht op effectieve wijze geheel voorkomen.

Ook last van opstijgend vocht in huis? Bel voor een gratis diagnose 0800/61.667

Hoe erg is opstijgend vocht?

De hardnekkigheid van dit specifieke vochtprobleem is onder andere afhankelijk van zaken zoals de grondwaterstand, de porositeit van de muren en ook de dikte van de materialen. Opstijgend vocht kan op termijn de afwerking van de muur aantasten en helaas ook schade aan de constructie van uw woning veroorzaken.

Ook dient u er rekening mee te houden, dat opstijgend vocht tot gezondheidsklachten kan leiden. Denk bijvoorbeeld aan allergieën, irritaties, duizeligheid, hoofdpijn en diverse klachten aan de luchtwegen. Het is daarom van groot belang dat u opstijgend vocht snel herkent, aanpakt en oplost.

Opstijgend vocht herkennen: tips en advies

Voorbeeld van opstijgend vocht

Opstijgend vocht zal zich zowel op de binnenmuren als de buitenmuren manifesteren. Er zijn zeer diverse symptomen die u kunnen helpen om opstijgend vocht te herkennen. Natuurlijk zijn vochtplekken op de muren hoogstwaarschijnlijk het eerste dat u zult zien. Dit is een duidelijke indicatie van een bestaand vochtprobleem, maar het wil daarentegen niet in alle gevallen zeggen dat u ook daadwerkelijk met opstijgend vocht te maken heeft.

Er zijn namelijk meer specifieke zaken die op opstijgend vocht kunnen duiden. Zo kunt u onder andere met de volgende zaken te maken krijgen:

  • Schimmels op de muur
  • Muurzouten
  • Salpetervorming
  • Vocht dat op lage etages erg aanwezig is en op hogere etages juist minder
  • Een muffe geur in huis
  • Afbrokkelende stukken pleisterwerk
  • Loslatend behang
  • Afbladderende verf
  • Bruine kringen op de muren

Herkent u één of meerdere van deze symptomen? Dan raden wij te allen tijde aan direct een expert in te schakelen om uw muren waterdicht te maken. Water-Dicht bijvoorbeeld kan meteen bij u langskomen, een zeer uitgebreide vochtanalyse uitvoeren en voor u bepalen of u inderdaad met opstijgend vocht te maken heeft. Op deze manier weet u vast zeker, dat u daarna een behandelmethode kiest die geschikt is voor het onderliggende vochtprobleem.

Ook last van opstijgend vocht? →Contacteer ons voor een definitieve oplossing

Hoe kan opstijgend vocht worden bestreden?

Er zijn gelukkig wel meerdere en verschillende methoden voorhanden, om opstijgend vocht te bestrijden en ook in de toekomst te voorkomen. De vraag welke van deze methoden het meest geschikt is voor uw woning hangt af van diverse factoren. Denk aan de staat van uw woning, de manier waarop het opstijgend vocht zich manifesteert, de beschadigde materialen en oppervlakken en de hardnekkigheid van het probleem.

1. Muurinjectie als oplossing tegen opstijgend vocht

Een methode die in enorm veel gevallen een geweldig resultaat boekt zónder extreme kosten, betreft muurinjectie. Dit is een oplossing die in principe bestaat uit het injecteren van beschadigde en door vocht aangetaste oppervlakken met een speciaal waterafstotend middel, meestal in de vorm van een gel of hars. Injectie kan ook voor vele andere materialen worden gebruikt, zoals beton.

Net boven begane grondniveau worden meerdere gaten in uw muren geboord, ongeveer om de 10 tot 12 centimeter. Deze gaten worden daarna ingespoten met het vochtwerende middel, door de vloeistof middels speciale injectiespuiten in de wanden te laten vloeien. Het middel zal daarna uitzetten in het metsel- en voegwerk en uitharden.

Zo wordt voorkomen dat het opstijgende vocht in uw muren nog schade aan kan richten. U kunt het eigenlijk bijna vergelijken met het plaatsen van gloednieuwe muren, want nadat de vloeistof is uitgehard, zijn de muren weer 100% tegen vocht beschermd en supersterk. Nadat de muren zijn opgevuld, kunnen ze uitdrogen en opnieuw bepleisterd of bekleed worden.

Wanneer u muurinjectie door een professionele firma laat uitvoeren, dan dient u rekening te houden met een gemiddelde prijs van ongeveer 100 euro per vierkante meter. U kunt ons natuurlijk altijd vragen om een persoonlijke offerte op maat op te stellen, die wij na de vochtdiagnose graag voor u maken.

Ook last van opstijgend vocht? →Contacteer ons voor een definitieve oplossing

2. Het onderkappen van muren tegen opstijgend vocht

Een andere mogelijkheid om opstijgend vocht grondig aan te pakken, is door middel van het onderkappen van uw muren. Bij deze methode worden horizontale sleuven gefreesd in het metselwerk, met het doel het gebouw als het ware een beetje op te tillen. In de ruimte die hierdoor vrijkomt, wordt een speciale kunststof waterkering aangebracht. Dit is eigenlijk gelijk aan het alsnog aanbrengen van een spouwmuur met waterkering.

Het onderkappen van muren is geen simpele en gemakkelijke opgave; het zorgt voor veel werk. Ook zullen de muren nadien geheel opnieuw moeten worden afgewerkt. Daarom past men deze methode vrijwel alleen in combinatie met een renovatie toe. Voor het onderkappen van muren moet u denken aan een bedrag van 100 tot 150 euro per vierkante meter, exclusief de nodige materialen voor de afwerking daarna.

3. Uw kelder aanpakken tegen opstijgend vocht

Is de kelder het probleem dat opstijgend vocht veroorzaakt? Dan zult u deze grondig aan moeten pakken om komaf met het probleem te maken. De kelder herstellen kan op vele manieren. Zo is ook in de kelder muurinjectie een goede methode, om vochtproblemen de baas te zijn indien deze van plaatselijke aard zijn.

Naast injectie is de kelder vaak ook gebaat bij een oplossing, die meteen korte metten maakt met alle denkbare vochtproblemen. Wij kunnen hierin bijstaan door zowel kelderdichting als kelderdrainage toe te passen. Bij kelderdichting worden de huidige materialen in de kelder gedeeltelijk gesloopt, zodat deze plaats kunnen maken voor nieuwe sterke materialen die vocht buiten de deur houden.

Kelderdrainage lijkt erg op kelderdichting, maar bij kelderdrainage wordt nog een extra onderdeel geplaatst: een speciaal membraan. Dit is in feite gelijk aan de waterkering bij een spouwmuur en drijft vocht continu af middels een pompsysteem, dat het overtollige vocht gewoon via de afvoer weg laat lopen. Zo blijft uw kelder heerlijk droog en kan vocht niet meer naar boven sluipen.

Water-Dicht rekent voorgoed af met opstijgend vocht

Wilt u voorgoed komaf maken met opstijgend vocht? Laat u dan zeker bijstaan door een ervaren vakman als Water-Dicht. Wij willen u ook graag informeren dat de prijzen genoemd in dit artikel echt richtprijzen zijn. De werkelijke prijs van een behandeling betreft altijd maatwerk en een offerte speciaal toegespitst op uw persoonlijke situatie. Deze is onder andere afhankelijk van: De hoeveelheid vierkante meters die behandeld moeten worden Hoeveel schade er inmiddels is ontstaan aan materialen Eventuele secundaire vochtproblemen die moeten worden aangepakt zoals schimmels, muurzouten en salpeter De exacte methode die u kiest

Water-Dicht helpt u natuurlijk graag met al uw vragen. Bel ons direct voor een vrijblijvende afspraak en wij helpen u om uw huis weer schoon en droog te maken.

Ook last van opstijgend vocht? →Contacteer ons voor een definitieve oplossing

Meer informatie over opstijgend vocht

Bekijk hier hoe wij opstijgend vocht behandelen

Ook last van opstijgend vocht? →Contacteer ons voor een definitieve oplossing

1. Oorzaken van opstijgend vocht

Opstijgend vocht komt vooral voor in oudere woningen, waar vaak geen waterkerende folie aanwezig is om vocht buiten te houden. Maar ook in nieuwbouwwoningen kan opstijgend vocht voorvallen, bijvoorbeeld wanneer de waterkerende folie verkeerd is aangebracht of wanneer hij beschadigd werd bij verbouwingswerkzaamheden.

Een typisch kenmerk van opstijgend vocht zijn de zoutranden die het op uw muren achterlaat. Die zouten komen uit het grondwater en blijven achter wanneer het water verdampt. Ook kunnen er door opstijgend vocht schimmels en soms zelfs huiszwammen in huis ontstaan. Opstijgend vocht brengt heel wat gevolgen met zich mee

2. Gevolgen van opstijgend vocht

2.1. Slecht voor uw gezondheid

Opstijgend vocht heeft niet alleen nefaste gevolgen voor uw woning. Ook de gezondheid van de bewoners kan er sterk onder lijden. Verschillende wetenschappelijke onderzoeken hebben aangetoond dat er een verband bestaat tussen wonen in een vochtig huis en problemen met de luchtwegen of andere allergieën.

De schimmels en zwammen die welig kunnen tieren op vochtige muren verspreiden heel wat sporen die door de bewoners ingeademd worden en zo gezondheidsproblemen veroorzaken. Ook reuma en een verminderde weerstand worden gelinkt aan vochtproblemen in huis.

2.2. Slecht voor uw portemonnee

Opstijgend vocht heeft ook financiële gevolgen. Water is een uitstekende geleider en leidt met andere woorden warmte weg. En dit zal u merken aan uw verwarmingskosten. Het vraagt heel wat meer energie om een vochtige ruimte op een aangename temperatuur te krijgen. Deze verhoging in verbruik is niet alleen niet goed voor het milieu, maar ook niet voor uw portemonnee.

Ook last van opstijgend vocht in huis? Bel voor een gratis diagnose 0800/61.667

3. Is opstijgend vocht op te lossen?

3.1. Vormt dit een bedreiging voor de stabiliteit van mijn huis?

Vormt elk geval van opstijgend vocht meteen een bedreiging voor de stabiliteit van uw woning? Neen, gelukkig niet. De ernst van het vochtprobleem hangt af van de porositeit van de gebruikte bouwmaterialen, de dikte van de muren en de mate van aantasting. 

3.2. Hoe bestrijden en behandelen van opstijgend vocht?

Doe beroep op de vochtspecialisten van Water-Dicht voor een gratis vochtanalyse van het vochtprobleem in uw woning. In deze analyse worden in een eerste fase de verschillende symptomen geanalyseerd. Met kennis van zaken wordt het vochtprobleem onderzocht en wordt er een vochtdiagnose opgesteld.

In een volgende stap wordt bepaald hoe het vochtprobleem grondig en effectief aangepakt en opgelost kan worden. Samen met u bekijken we uitgebreid de verschillende mogelijkheden, helemaal op maat uw woning en het vochtprobleem.

Meestal maken we gebruik van de muurinjectie. Er worden gaatjes onderaan de aangetaste muur geboord die onder aangepaste druk gevuld worden. De muur wordt verder afgewerkt met een zoutbarrière en een nieuwe pleisterlaag. Zo is uw muur de volgende 30 jaar gegarandeerd beschermd tegen opstijgend vocht!

Heeft uw woning last van opstijgend vocht? Neem vrijblijvend contact op met Water-Dicht voor uw gratis vochtdiagnose!

d