Kan u beroep doen op uw brandverzekering bij vochtschade?

Kan u beroep doen op uw brandverzekering bij vochtschade?
Geschreven op 8 maart

Heeft u vochtschade in uw woning ontdekt? Deze vochtschade kan variëren van enkele beschadigde plekjes of onderdelen, tot totaal geruïneerde materialen, muren en oppervlakken. Krijgt een onderliggend vochtprobleem zoals een lek gedurende een langere periode vrij spel, dan zullen de kosten voor het herstellen van deze schade aanzienlijk oplopen.

Gelukkig dekt een brandverzekering meerdere vormen van vochtschade, waardoor u in bepaalde omstandigheden een groot deel vergoed kunt krijgen. Maar dekt een brandverzekering alle vormen van vochtschade? Of vallen sommige schadeposten uit de boot?

→ Last van een vocht?Contacteer ons voor een gratis analyse

Niet alle vochtschade is verzekerd

Vochtproblemen zoals opstijgend vocht en condensatie zullen meestal niet leiden tot een schadevergoeding vanuit de brandverzekering. De twee meest voorkomende oorzaken die wel mogelijkheid bieden tot schadevergoeding zijn:

  • Vochtschade als gevolg van een lek (in uw leidingen)
  • Vochtschade als gevolg van binnensijpelend water via uw dak

Belangrijke voorwaarde is wel dat de schade minimaal voorzienbaar moet zijn. Had u redelijkerwijs de schade kunnen voorkomen, dan zal de verzekeringsmaatschappij in de meeste gevallen niet tot schadevergoeding overgaan. Van belang is dat de oorzaak van de vochtschade uw eigendom is. Is de schade veroorzaakt door een ander, zoals een lekkende regenpijp van een buurman of de gemeente, dan zullen zij aansprakelijk worden gesteld voor de geleden schade.

Vocht in huis? Bel voor een gratis diagnose naar 0800/61.667

Alleen gevolgschade wordt vergoed

Is de oorzaak van de vochtschade inmiddels duidelijk en valt dit binnen de dekking, dan dient u vervolgens uit te zoeken welke schade precies vergoed wordt. Als vuistregel geldt dat alleen gevolgschade voor vergoeding in aanmerking komt. De oorzaak van de vochtschade valt hier niet onder, dus ook niet het herstellen van de oorzaak.

Een voorbeeld: heeft u last van binnensijpelend water via uw dak en is een deel van uw plafond beschadigd? Dan maakt u aanspraak op een schadevergoeding voor het plafond. De kosten voor het herstellen van het dak vallen echter buiten de dekking. Dit geldt eveneens voor een leiding die lekt. Aangetaste materialen zullen (deels) worden vergoed, maar de herstelwerkzaamheden aan uw leidingen niet. Het is dus raadzaam na te gaan voor welke kosten u komt te staan. Vertrouw hiervoor op de ervaring van een vochtexpert die alles perfect kan berekenen

Water-Dicht Vochtbestrijding kan u helpen met uw kostenplaatje

Heeft u te kampen met een vochtprobleem en hierdoor vochtschade geleden in en om uw woning? Dan schieten wij u op vakkundige wijze graag te hulp. Wij zullen in eerste instantie het onderliggende vochtprobleem onderzoeken, om u daarna te voorzien van helder advies betreffende de benodigde herstelwerkzaamheden. Natuurlijk kunnen wij u ook helpen bij het bepalen van de kosten die allicht voor een vergoeding in aanmerking komen. Neem nu contact op met Water-Dicht Vochtbestrijding, en vraag uw gratis vochtdiagnose

→ Ook last van vocht in huis?Contacteer ons voor een definitieve oplossing