Hoe kun je voorkomen dat water via de muren of vloer de kelder binnendringt?

Hoe kun je voorkomen dat water via de muren of vloer de kelder binnendringt?
Geschreven op 22 mei

Vocht in de kelder is helemaal niet uitzonderlijk. De ondergrondse ruimte wordt omringd door vochtige ondergrond en moet opboksen tegen de waterdruk, zeker na hevige regenbuien. Op die manier kan water via de muren of de vloer van de kelder binnendringen in je woning. Vooral oudere woningen krijgen met vochtige kelders te kampen. Maar hoe kan je voorkomen dat water via de muren of de vloer de kelder binnendringt?

Last van vocht in de kelder? Vraag uw gratis vochtdiagnose aan →Contacteer ons voor een definitieve oplossing

Hoe dringt water via de muren of vloer binnen in de kelder?

Water kan door verschillende oorzaken binnendringen in je kelder. In de meeste gevallen is de waterdruk hoog. Na hevige regenval zit er zoveel water in de ondergrond dat de druk op de bakstenen te groot wordt en de bakstenen het vocht beginnen op te zuigen. In sommige gebieden ligt het waterpeil bovendien hoger dan in andere plekken. Daar komen vochtige kelders ook vaker voor.

De kelder is doorgaans wel bestand tegen dat opstijgend vocht. Kelders worden met een waterkering afgescheiden van de vochtige bodem. Na verloop van tijd kan die waterkering echter scheurtjes vertonen waardoor het water binnendringt in de kelder via de muren of de keldervloer. Komt het water via de keldervloer naar binnen? Dan is een grindnest mogelijk de boosdoener. Dat is een plek waar het beton slecht gemengd werd en steentjes samengeklit zijn. Dat is dan een achilleshiel voor vochtproblemen.

Condensatie als oorzaak van water in de kelder

Vochtproblemen kunnen echter ook op een andere manier ontstaan. Het water moet niet altijd binnendringen via de vloer of de muren. Ook condensatie kan voor flink wat vochtproblemen zorgen. Meer zelfs, het is misschien wel het vaakst voorkomende vochtprobleem in Vlaanderen.

Kelders hebben doorgaans geen ramen en worden niet verlucht. Daardoor licht de relatieve luchtvochtigheid er meestal behoorlijk hoog. De waterdamp in de lucht slaat er neer op de koude muren en plafonds waardoor de damp in de lucht terugkeert naar zijn vloeibare staat. Het gevolg: waterdruppeltjes op de muren in de kelder. En die druppeltjes kunnen binnendringen in het pleisterwerk of de bakstenen en vochtplekken vormen. Ook in badkamers, keukens en wasplaatsen komt condensatievocht vaak voor.

Heel vaak gaat condensatievocht in de kelder gepaard met schimmels. Ze vinden er namelijk hun ideale voedingsbodem.

Waarom moet je water dat binnendringt in de kelder aanpakken?

Vochtproblemen kunnen flink wat schade aan je kelder berokkenen. Vochtige bakstenen zijn namelijk minder stabiel en verliezen hun stabiliteit. Een dragende keldermuur krijgt dus maar beter niet met binnendringend water te maken.

Ook je gezondheid komt in gevaar. Wanneer er water binnendringt in je kelder via de vloer of de muren, zullen er vaak ook schimmels ontstaan. Die gedijen uitstekend in donkere en vochtige ruimtes en voeden zich met het bouwmateriaal. Schimmels planten zich voort met giftige sporen die onder andere klachten aan de luchtwegen veroorzaken.

Het is altijd de boodschap om vocht zo snel mogelijk aan te pakken. Binnendringend water in de kelder verspreidt zich namelijk snel, zelfs naar de gelijkvloerse verdieping, en zo wordt het probleem alleen maar moeilijker te bestrijden.

Hoe kan je water dat via de muren of vloer in de kelder binnendringt verjagen?

Is er water binnengedrongen in de kelder via de muren of de vloer? Dan zijn er verschillende behandelingen mogelijk. De oorzaak van het vocht bepaalt de geschikte behandelmethode.

Ben je er vroeg bij en gaat het om opstijgend vocht, dan is een muurinjectie mogelijk voldoende. Je bent dan snel en relatief goedkoop van je vochtprobleem verlost. Komt er veel water binnen in de kelder of heeft het binnendringende water zich al ver verspreid in de keldermuren? Dan is een kelderbekuiping aangewezen. We bekleden de keldermuren en de vloer dan met een nieuw, waterafstotend cementmengsel in verschillende lagen. Zo creëren we als het ware een nieuwe kelder. Bij een erg grote waterdruk kan een kelderdrainage noodzakelijk zijn.

Hoe kan je voorkomen dat water binnendringt in de kelder?

De eerste plek waarlangs vocht binnendringt in de kelder via de muren of de vloer is doorgaans de kimnaad. Dat is de plek waar de keldermuren en de keldervloer samenkomen. Die naad is een gevoelig plekje. Woon je in een regio met een hoog waterpeil of waar de grondwaterdruk hoog is? Dan doe je er goed aan om de kimnaad preventief opsporen van vocht te controleren. Zo kan je vroeg ingrijpen en de grootste problemen voorkomen. Hoe vroeger je binnendringend water in de kelder aanpakt, hoe makkelijker en goedkoper het is om het vochtprobleem te verhelpen.

Verder kan je opstijgend vocht moeilijk voorkomen. Je kan bij grondige renovaties wel nagaan of de waterkering nog in goede staat is, of een nieuwe waterkering aanbrengen, maar dat brengt grote en destructieve werken met zich mee.

Condensatievocht kan je daarentegen wel voorkomen. Dat kan door de kelder te ventileren of, beter nog, door een mechanisch ventilatiesysteem te installeren. De waterdamp in de lucht wordt dan continu afgevoerd naar buiten en vervangen door droge buitenlucht. Wanneer er zich geen waterdamp in de lucht bevindt, kunnen er ook geen vochtproblemen door condens ontstaan. Dat geldt trouwens ook voor alle andere ruimtes in je woning.

Water-Dicht verjaagt water uit je kelder

Is er water binnengedrongen in de kelder via de muren of de keldervloer? Dan komen de experts van Water-Dicht Vochtbestrijding graag langs om het vochtprobleem te analyseren en een efficiënte behandeling voor te stellen. Mogelijk volstaat een muurinjectie om het water in de kelder te verjagen, maar misschien is een kelderbekuiping, kelderdrainage of een ventilatiesysteem een betere oplossing. Wil je meer informatie of een afspraak? Contacteer ons vandaag nog!

→ Ook last van vocht in huis?Contacteer ons voor een definitieve oplossing