Huis bezichtigen? Controleer op vochtproblemen

Huis bezichtigen? Controleer op vochtproblemen
Geschreven op 15 april

Bij het bezichtigen van een huis worden vochtproblemen vaak over het hoofd gezien. De huiseigenaar kan ze handig proberen te verstoppen of mogelijk denk je zelf meer aan de inrichting en zie je vochtplekken over het hoofd. Dat is gevaarlijk, want vochtproblemen kunnen aanzienlijke schade veroorzaken aan de woning en zelfs de gezondheid van de bewoners in gevaar brengen. En natuurlijk gaan vochtproblemen gepaard met reparatiekosten die je misschien niet in het budget had opgenomen.

Hieronder geven we je tips om vochtproblemen op te sporen bij het bezichtigen van een huis en we vertellen je wat je kan doen indien je sporen van vocht opmerkt tijdens het huisbezoek.

Vraag uw gratis vochtdiagnose aan →Contacteer ons voor een definitieve oplossing

Waarom moet je op vocht controleren bij het bezichtigen van een huis?

Het controleren op vocht bij het bezichtigen van een huis is van vitaal belang om verschillende redenen.

Bescherming van de gezondheid

Vochtproblemen kunnen leiden tot de groei van schimmels, die op hun beurt allergieën, ademhalingsproblemen en andere gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken. Het identificeren en aanpakken van vochtproblemen voordat je het huis koopt, kan de gezondheid van jou en je gezin dus beschermen.

Bescherming van de woning

Vocht kan ernstige schade aanrichten aan de structuur van een huis. Het kan leiden tot houtrot, corrosie van metalen onderdelen, afbladderende verf, loskomend pleisterwerk en zelfs structurele instabiliteit door afbrokkelende bakstenen. Door vochtproblemen vroegtijdig op te sporen, kan je voorkomen dat die schade zich verder ontwikkelt.

Financiële overwegingen

Het oplossen van vochtproblemen kan duur zijn. Door vochtproblemen te identificeren voordat je het huis koopt, kan je onderhandelen over een lagere aankoopprijs of voorwaarden stellen voor het oplossen van de problemen voordat de verkoop wordt afgerond. Dat kan je op lange termijn veel geld besparen.

Op welke soorten vochtproblemen kan je stuiten tijdens het bezichtigen van een huis?

Opstijgend vocht

Opstijgend vocht ontstaat wanneer water uit de grond door de poreuze materialen in de muren van een gebouw wordt opgenomen. Dat kan gebeuren als gevolg van ontbrekende of beschadigde waterdichte lagen, slechte drainage rond het gebouw of een hoge grondwaterstand. Zodra het vocht in de muren begint te trekken, kan het leiden tot vochtige plekken op muren, schimmelgroei, loslatend pleisterwerk en een muffe geur in huis.

Doorslaand vocht

Doorslaand vocht doet zich voor wanneer regenwater door de buitenmuren van een gebouw dringt. De boosdoeners zijn dan vaak beschadigde voegen, scheuren in de buitenmuren of slechte waterdichte coatings. Het vocht kan zich verspreiden tot in de binnenmuren, waardoor vochtplekken, schimmelgroei en afbladderende verf ontstaan. Ook de eventuele spouwisolatie moet er dan aan geloven en zal een stuk minder efficiënt zijn wanneer vocht aanwezig is.

Condensatievocht

Condensatievocht ontstaat wanneer vochtige lucht in huis in contact komt met koude oppervlakken, zoals ramen, muren of spiegels. Slechte ventilatie na het koken, douchen of slapen ligt dan aan de oorzaak. De condensatiedruppels dringen steeds dieper binnen in de muren en vormen de ideale broeihaard voor schimmels.

Vocht in de kelder

Vocht in de kelder kan verschillende oorzaken hebben, zoals lekkende leidingen, slechte afwatering rond het gebouw, hoge grondwaterstanden of scheuren in de kelderwanden. Het is de ruimte waar vochtproblemen het vaakst voorkomen.

Hoe herken je vochtproblemen tijdens een huisbezoek?

Bij het bezichtigen van een huis zijn er verschillende signalen die kunnen wijzen op vochtproblemen:

Merk je een van die signalen op? Onderzoek de plek dan nader en ga na of de muur koud aanvoelt. Breng ook meteen je gezelschap en de eigenaar of makelaar op de hoogte.

Heb je te kampen met vocht in huis, dan moet dat zo snel mogelijk aangepakt worden. Je doet er goed aan om de verkoper op de hoogte te stellen van het vochtprobleem, indien hij dat zelf niet gedaan heeft, en een offerte te laten opmaken door een vochtbestrijdingsexpert. Dat kan je gebruiken om te onderhandelen over de prijs.

Behandelingsmethodes voor vochtproblemen

Het oplossen van vochtproblemen vereist vaak professionele hulp en een grondige aanpak. Hoe we het vocht aanpakken, hangt af van de bron van het water en de omvang van het vochtprobleem.

  • Voor opstijgend vocht kunnen we vochtwerende middelen in de muren injecteren of waterdichte pleisterlagen aanbrengen. Het kan ook helpen om de drainage rondom het gebouw te verbeteren of de muren te onderkappen indien het om grote vochtproblemen gaat en je grote renovatieplannen hebt.
  • Bij doorslaand vocht zal het aanbrengen van waterdichte coatings op buitenmuren of het repareren van beschadigd metselwerk vochtinfiltratie tegenhouden.
  • Condensatievocht kan worden verminderd door de ventilatie in huis te verbeteren, bijvoorbeeld door het installeren van mechanische ventilatie of het plaatsen van ventilatieroosters. Het isoleren van koude oppervlakken kan ook helpen om koudebruggen en de bijhorende condensatie te voorkomen.
  • Voor vocht in de kelder kunnen waterdichte cementlagen op de muren worden aangebracht, een zogenaamde kelderbekuiping, of een drainagesysteem geïnstalleerd dat overtollig water continu wegpompt. Het is ook belangrijk om eventuele lekkende leidingen te repareren en de kelder goed te ventileren.

Water-Dicht lost vochtproblemen op in jouw omgeving

Het controleren op vochtproblemen tijdens het bezichtigen van een huis kan je veel problemen en geld besparen. Zorg er dus voor dat je aandacht besteedt aan de signalen van vochtproblemen tijdens het huisbezoek.

Voor professionele hulp bij het behandelen van vochtproblemen in huis, kan je terecht bij Water-Dicht. Dankzij onze expertise kunnen we alle soorten vochtproblemen effectief aanpakken en er zo voor zorgen dat de woning veilig en gezond blijft voor de nieuwe bewoners. Contacteer ons vrijblijvend.

→ Ook last van vocht in huis?Contacteer ons voor een definitieve oplossing