Last van opstijgend vocht? Tips om het op te lossen!

Last van opstijgend vocht? Tips om het op te lossen!
Geschreven op 15 november

Last van opstijgend vocht? Zo lost u het op!

Opstijgend vocht betekent dat uw muren grondwater opzuigen, met alle gevolgen van dien. Meestal begin het probleem in de laagst gelegen verdieping van een woning, namelijk de kelder. Afbladderend pleisterwerk, verkleurend behang of schimmelvlekken op de muren zijn mogelijke signalen van vochtproblemen. Vaak gaat het dan om opstijgend vocht. Wat kunt u hieraan doen? Opstijgend vocht kunt u voorkomen door beter te ventileren, maar wanneer het al te laat is, zijn muurinjectie of kelderdichting wellicht de oplossing.

Is opstijgend vocht een bedreiging voor mijn woning?

Opstijgend vocht vormt gelukkig geen bedreiging voor de stabiliteit van uw woning, maar u kunt toch maar beter zo snel mogelijk ingrijpen. Hoe erg het vochtprobleem in uw huis precies is, hangt af van de porositeit van de gebruikte bouwmaterialen, de dikte van de muren en de aantastingsgraad.

Dit vochtprobleem is dan misschien geen directe bedreiging voor uw pand, maar wel voor uw gezondheid én uw portemonnee. Het is immers wetenschappelijk bewezen dat er een verband ontstaat tussen vochtproblemen in huis en problemen met de luchtwegen of allergieën. Daarnaast zal ook uw energiefactuur hoger oplopen doordat het water warmte in huis weg geleidt. Uw huis verwarmen kost plots veel meer energie. Opstijgend vocht kunt u dus beter zo snel mogelijk aanpakken.

Oplossingen tegen opstijgend vocht

Opstijgend vocht wordt vaak behandeld door middel van muurinjectie. Dat betekent dat we gaatjes onderaan de aangetaste muur boren die we dan onder aangepaste druk vullen met een vochtwerende gel. Die gel verspreidt zich door de hele muur. Daarna werken we de muur verder af met een zoutbarrière en nieuwe pleisterlaag. Andere mogelijke oplossingen zijn kelderdichting of een drainagesysteem. Met kelderdichting voorziet u de kelder van lagen die de muren en de vloer volledig waterdicht maken, terwijl een drainagesysteem betekent dat we een waterkering plaatsen die het water tegenhoudt en afvoert via een drainagewand naar een verzamelput.

Kan ik opstijgend vocht voorkomen?

Veel vochtproblemen, waaronder ook opstijgend vocht, ontstaan door condensvorming. Niet alleen in de kelder, maar ook in andere hoger gelegen ruimtes kan condens ontstaan en leiden tot vochtproblemen wanneer het vocht geen uitweg vindt. Dat is het geval bij gebrek aan voldoendeventilatie. Ventileer uw huis dus voldoende, en in het bijzonder de ruimtes waar veel water gebruikt wordt, zoals de badkamer of keuken. De continue stroom van verse lucht voorkomt dat condens zich aan oppervlakken hecht en vochtproblemen veroorzaakt.

Vraag uw gratis vochtanalyse aan

Bent u niet zeker of u last heeft van opstijgend vocht? Of weet u zeker dat u vochtproblemen heeft en bent u op zoek naar een duurzame oplossing? Dan kunt u een beroep doen op Water-Dicht Vochtbestrijding. Wij voeren in eerste instantie een gratis en vrijblijvende vochtanalyse uit om het specifieke probleem vast te stellen.

Op basis van onze vochtdiagnose bepalen we hoe we het probleem grondig en effectief kunnen aanpakken. De oplossing stemmen we helemaal af op uw woning en het vochtprobleem. Bel nu het gratis nummer 0800/61.667 en dan komen we bij u langs om het probleem te inspecteren (gratis vochtdiagnose aanvragen).

→ Ook last van vocht in huis?Contacteer ons voor een definitieve oplossing