Kelderventilatie laten plaatsen? Vochtproblemen kelder oplossen

Beschikt uw woning over een kelder? Dan is het u vast al opgevallen dat deze ruimte anders aanvoelt dan de bovengrondse kamers van uw pand. Omdat een kelder ondergronds gelegen is, heeft deze ruimte zo zijn eigen specifieke eigenschappen en hier dient u als zodanig rekening mee te houden. Eén van die bijzondere eigenschappen is dat een kelder van nature over een hogere luchtvochtigheid beschikt.

Door opstijgend grondvocht, maar ook door binnensijpelend water en condens kunnen er op termijn vervelende vochtproblemen ontstaan, zoals schimmelvorming, corrosie en zelfs houtrot. Tevens bestaat er in extreme gevallen een kans dat het vocht via het metselwerk zijn weg zal vinden naar hoger gelegen niveaus.

De meeste vochtproblemen kunnen echter voorkomen worden dankzij een goede kelderventilatie.

Water-Dicht vochtbestrijding

Waarom ventileren?

Wanneer een ruimte veel vocht bevat, maar geen mogelijkheid heeft om deze vochtige lucht voldoende af te voeren, blijft het vocht als het ware in de ruimte hangen. Hierdoor ontstaan mettertijd bovengenoemde vochtproblemen zoals condens en schimmel.

Oplossing voor vocht problemen? Bel gratis voor meer info 0800/61.667

Wanneer een kelder echter adequaat geventileerd wordt door middel van een mechanisch kelderventilatiesysteem wordt de lucht in de kelder continu ververst. Zo worden vochtproblemen voorkomen.

Kelderventilatie: Wat is ventilatiesysteem C

Logischerwijs valt de optie om deuren en ramen te openen eigenlijk al meteen af: een kelder beschikt over het algemeen niet over ramen vanwege de ondergrondse ligging. Het is wellicht wel mogelijk om ventilatieroosters te plaatsen zoals gebeurd bij een ventilatiesysteem C. Via deze roosters wordt verse buitenlucht aangevoerd, waarna de gebruikte binnenlucht via een mechanisch afvoersysteem weer wordt afgevoerd.

Het nadeel van deze methode is echter dat er op deze manier ongefilterde buitenlucht in de kelder terecht komt. Buitenlucht heeft van nature al een hoge relatieve gemiddelde luchtvochtigheid van circa 75 tot 85 %. Deze luchtvochtigheidsgraad is afhankelijk van de temperatuur van de buitenlucht en schommelt daardoor doorheen het jaar.
In de winter, wanneer de koude buitenlucht in contact komt met de warmere kelderlucht, daalt de relatieve luchtvochtigheid tot ongeveer 30 à 40%. Deze situatie vormt echter een gevaar voor zoutkristallisatie in het metselwerk.
Tijdens de zomerperiode is de gemiddelde buitentemperatuur vergelijkbaar met de temperatuur in de kelder. De relatieve luchtvochtigheid van ongeveer 75% blijft dan in stand wanneer de lucht in de kelder terecht komt. Dit percentage is echter al voldoende voor schimmelvorming. Op zeer warme dagen kan de relatieve luchtvochtigheid zelfs stijgen tot een percentage van 100%!

→ Meer info over kelderventilatieContacteer ons voor een gratis advies

Kelderventilatie: Wat is ventilatiesysteem D

In tegenstelling tot ventilatiesysteem C zorgt ventilatiesysteem D (ook wel balansventilatie genoemd)voor zowel mechanische aan- als afvoer van lucht. Er wordt dus geen gebruik meer gemaakt van roosters in wanden of ramen, maar van mechanische ventilatieroosters. Op deze wijze wordt ook de binnenkomende lucht al gefilterd. Hierdoor heeft deze een lagere vochtigheidsgraad in vergelijking met buitenlucht dat rechtstreeks de kelder binnenkomt. Daarnaast kan het ventilatiesysteem D ook uitgerust worden met speciale sensoren, die de luchtvochtigheidsgraad continu meten en waar nodig bijsturen. U kunt dan praktisch dagelijks alles in de gaten houden en op tijd actie ondernemen, indien de waarden afwijken van de norm.

Indien u over een kelder beschikt en meer info wenst over de diverse ventilatiesystemen, neem dan vrijblijvend contact met ons op voor een gratis vochtanalyse en advies op maat. Misschien kunt u dankzij onze expertise en hulp uw nu ongebruikte kelder omtoveren tot een mooie wijnkelder of nuttige extra opslagplaats. Want hoe u het draait of keert, het zou zonde zijn om deze extra ruimte niet te gebruiken!


Welk ventilatiesysteem is de beste keuze voor u? →Contacteer ons voor gratis info en advies