Wat kost een behandeling tegen schimmel?

Wat kost een behandeling tegen schimmel?
Geschreven op 2 juni

Het behandelen en bestrijden van schimmel is volledig afhankelijk van de oorzaak. Zoals u in dit artikel hebt kunnen lezen, wijst schimmel in de meeste gevallen op een vochtprobleem. Omdat een vochtprobleem vaak door meerdere factoren wordt veroorzaakt, is ook de oplossing en bijgevolg de prijs niet eenduidig vast te stellen.

Voor de behandeling van schimmel spelen volgende factoren een rol:

 • De exacte oorzaak of oorzaken van de achterliggende vochtproblemen
 • De mate waarin de schimmel reeds is doorgedrongen in uw woning
 • De vraag of uw woning te kampen heeft met een te hoge luchtvochtigheid, naast de eerder genoemde oorzaken
 • De hoeveelheid reeds geleden schade aan uw woning

Last van schimmels in huis? Bel voor een gratis diagnose naar 0800/61.667

De oorzaak bepaalt de behandeling tegen schimmels

Zoals eerder gezegd kunnen schimmels alleen definitief worden bestreden, indien de achterliggende oorzaak van het vochtprobleem dat aan de basis van de schimmelvorming ligt, wordt aangepakt. Er zijn heel wat oorzaken bekend die de grondslag kunnen vormen voor de uiteindelijke ontwikkeling van schimmels:

 • Condensatieproblemen
 • Opstijgend vocht
 • Vochtdoorslag, bijvoorbeeld van de gevel of het dak
 • Een plaatselijk lek
 • Het ontbreken van een dampscherm op gebruikt isolatiemateriaal
 • De aanwezigheid van een koudebrug
 • Binnendringend sijpelwater
 • Binnentredend grondwater
 • Haarscheurtjes in muren en plafonds waar vocht binnen kan komen

Voor al deze oorzaken bestaan er gelukkig meerdere oplossingen om voorgoed van het vochtprobleem af te zijn. Deze kunnen bestaan uit de installatie van een ventilatiesysteem, wand- en scherminjectie, impregnatie van de gevel, kelderdichting en kelderdrainage, reparatie van lekken, het aanbrengen van een dampscherm en reparatie van koudebruggen. Pas op het moment dat u het vochtprobleem grondig aanpakt, bent u voorgoed van de schimmels verlost.

Last van schimmels in huis? Bel voor een gratis diagnose naar 0800/61.667

Herstellen van geleden schade door schimmels

Ook zal mogelijk geleden schade door de schimmels moeten worden hersteld. Denk hierbij aan loslatend behang, afbrokkelend pleisterwerk, muren die opnieuw geverfd moeten worden of hout dat te kampen heeft met schimmelvorming. Weet dat hoe langer u met de behandeling wacht, hoe meer de diverse oppervlakken en onderdelen van uw woning beschadigd raken. En hoe meer er beschadigd raakt, hoe duurder de behandeling en de eventuele herstelling zullen zijn. Snel actie ondernemen is dus altijd de boodschap.

De oplossing vinden dankzij een vrijblijvende vochtdiagnose

Om erachter te komen welke behandeling het beste bij uw situatie past, komen wij graag bij u thuis een grondige vochtdiagnose uitvoeren, die bovendien gratis is. Deze omvat de volgende werkzaamheden:

 • Meten van de luchtvochtigheid
 • Controleren van de aanwezigheid en eventuele werking van een ventilatiesysteem
 • Onderzoeken van zwakke plekken en scheurvorming in materialen van de woning
 • Onderzoeken van zwakke plekken en haarscheurtjes in leidingen en riolering
 • Controleren van de waterdichtheid van de gevel, aanwezigheid van koudebruggen en mogelijke afwezigheid van een spouwmuur en/of waterkering
 • Inspecteren van geleden schade

Deskundige behandeling tegen schimmel aan een scherp tarief

Na het uitvoeren van deze vochtdiagnose, kunnen wij u exact vertellen wat u het beste kunt doen om de schimmel te bestrijden. Water-Dicht Vochtbestrijding hanteert enkel heldere en scherpe tarieven, en garandeert alleen de meest efficiënte oplossing aan te reiken. Wij willen net als u maar één ding: korte metten maken met elk aanwezig vochtprobleem in uw woning, zodat u weer kunt genieten van een vochtvrije omgeving. Neem vandaag nog contact met ons op om alle mogelijkheden te bespreken, of om meteen een gratis vochtdiagnose aan te vragen.

Last van schimmels in huis? Bel voor een gratis diagnose naar 0800/61.667

Lees hier meer info over schimmel en de bestrijding

→ Ook last van vocht in huis?Contacteer ons voor een definitieve oplossing