Hoe herken ik salpeterzuur op mijn muren?

Hoe herken ik salpeterzuur op mijn muren?
Geschreven op 8 mei

Heel wat woningen krijgen te maken met salpeterzuur. Salpeterzuur is enigszins vergelijkbaar met muurzouten: beide ontstaan als een direct gevolg van bepaalde vochtproblemen in uw woning. Op één of meerdere plekken is er sprake van vocht, waardoor de muren niet alleen verzadigd raken maar ook te kampen hebben met aanslag die wordt veroorzaakt door het vocht.

Salpeterzuur is een zeer specifiek probleem dat wordt veroorzaakt door bepaalde chemicaliën in het water of vocht. Wanneer deze chemicaliën in contact komen met het oppervlak waar het vocht aanwezig is, zal dit zorgen voor een witte waas of aanslag. Daardoor is salpeterzuur op uw muren redelijk snel te herkennen, al kan het wel verward worden met muurzouten.

Om er zeker van te zijn dat u inderdaad met salpeterzuur op uw muren te maken heeft, volgen hieronder enkele tips en feiten.

Wat is salpeterzuur precies?

Salpeterzuur uit zich als een witte aanslag op uw muren die ontstaat door bepaalde chemische elementen, zoals nitraten, die in (grond)water zitten. Regenwater kan zo nu en dan ook sporen van deze chemicaliën bevatten, maar in ietwat mindere mate dan grondwater. Is er sprake van bodemverontreiniging in uw buurt, dan zal het grondwater een nog hogere concentratie chemicaliën bevatten dan gebruikelijk.

Komen uw muren vervolgens in contact met vocht dat één of meerdere soorten chemicaliën bevat, dan zal er uiteindelijk een witte aanslag op uw muren verschijnen. Concreet is de boosdoener vooral ammoniak, maar soms ook specifieke nitraatbacteriën. Beide stoffen reageren met kaliumcarbonaat dat aanwezig is in voeg- en metselwerk. Het is belangrijk om hier in een vroeg stadium iets aan te doen, om ervoor te zorgen dat de schade beperkt blijft.

Salpeterzuur op uw muren? Bel voor een GRATIS diagnose naar 0800/61.667

Hoe kunt u salpeterzuur op uw muren herkennen?

Indien u op uw muren en andere oppervlakken een witte waas of aanslag ziet, dan is de kans relatief groot dat het om salpeterzuur gaat. Het kan echter ook om hygroscopische zouten of muurzouten gaan. Dit zijn dan weer andere bestanddelen van vocht en water. Zowel in het geval van muurzouten als salpeterzuur gaat het meestal om grondwater dat langzaamaan in uw woning terechtkomt en stijgt.

U dient zich er in ieder geval van bewust te zijn dat salpeterzuur altijd het gevolg is van een aanwezig vochtprobleem. Opstijgend vocht is een zeer vaak voorkomende oorzaak, omdat opstijgend vocht in veel gevallen ontstaat door binnendringend grondwater. Dit zal via lager gelegen verdiepingen zoals de kelder of de benedenverdieping uw woning binnendringen en steeds meer vocht in uw woning verspreiden. Bevat dit vocht de bovengenoemde chemicaliën, dan heeft u kans op de vorming van salpeterzuur.

Wat kunt u doen tegen salpeterzuur op uw muren?

Om er zeker van te zijn dat u met salpeterzuur op uw muren te maken heeft, raden wij sowieso aan om een vochtexpert de situatie nader te laten inspecteren. Water-Dicht Vochtbestrijding kan met behulp van diverse middelen en de benodigde expertise precies voor u bepalen wat er aan de hand is in uw woning. Daarna kunnen wij u verschillende behandelmethoden voorleggen die voorgoed komaf maken met de vorming van salpeterzuur op uw muren, alsook het onderliggende vochtprobleem. Contacteer ons nu en vraag naar uw GRATIS vrijblijvende vochtdiagnose.

Meer tips & tricks over salpeterzuur muren

→ Ook last van vocht in huis?Contacteer ons voor een definitieve oplossing