Premies vochtbestrijding

Premies vochtbestrijding
Geschreven op 20 september

Heeft u last van bepaalde vochtproblemen in je woning, dan kunt u in aanmerking komen voor de premie voor vochtbestrijding. Deze premie wordt gebruikt om vochtproblemen, zoals opstijgend vocht, te verhelpen en het wooncomfort te verbeteren. In deze blog lees je alles over deze premie voor vochtbestrijding: aan welke voorwaarden u hiervoor moet voldoen, hoe u deze kunt aanvragen en voor welke werken u deze premie kunt inzetten.

Premie voor vochtbestrijding: wat zijn de voorwaarden?

De premie voor vochtbestrijding valt onder de renovatiepremie. Deze premie wordt niet zomaar toegekend. Om de renovatiepremie te kunnen krijgen, hoort u aan diverse voorwaarden te voldoen. Het gaat om de volgende zaken:

 • De werken waarvoor de premie vochtbestrijding wordt uitbetaald, worden in bepaalde categorieën onderverdeeld. De factuur voor de uitgevoerde werkzaamheden moet per categorie minimaal 2500 euro (exclusief btw) bedragen.
 • De woning bevindt zich op Vlaams grondgebied. U mag geen andere woning bezitten of in uw bezit hebben gehad in de afgelopen drie jaar. Op deze regel bestaan wel enkele uitzonderingen.
 • Uw woning moet minimaal 30 jaar oud zijn.
 • De factuur voor de vochtbestrijdingswerkzaamheden mag niet ouder zijn dan twee jaar. Bestelbonnen, kassabonnen, offertes en verzendnota’s zijn geen geldige facturen.
 • U mag maximaal twee premieaanvragen indienen in een periode van tien jaar. Tussen twee aanvragen moet steeds minimaal één jaar en maximaal twee jaar zitten.

Verder gelden er bepaalde inkomensvoorwaarden om in aanmerking te komen voor deze premie. U hebt bijvoorbeeld geen recht op de premie als uw inkomen te hoog is.

Voor welke werken kunt u de premie vochtbestrijding gebruiken?

De werken die u kunt betalen met behulp van de renovatiepremie, worden onderverdeeld in vier categorieën. Eén van die categorieën heeft betrekking tot het verhelpen van vochtproblemen. De volgende vochtbestrijdende maatregelen kunnen vergoed worden met de premie:

 • De behandeling van ondergrondse muren tegen insijpelend vocht.
 • De behandeling van muren tegen optrekkend vocht.
 • De behandeling van muren tegen huiszwam.
 • De behandeling van houten draagvloeren tegen zwammen.
 • De behandeling van houten draagvloeren tegen insecten.
 • De plaatsing van kalkbepleistering tegen de muur, bijvoorbeeld als bescherming tegen slagregens.

Andere vochtbestrijdende maatregelen kunnen niet door de premie vochtbestrijding gedekt worden. Deze maatregelen vallen namelijk niet onder de werken die in aanmerking komen voor de renovatiepremie.

De premie voor vochtbestrijding aanvragen

U kunt de premie vochtbestrijding aanvragen via de website van de dienst Wonen Vlaanderen. Om de premie aan te vragen, kunt u de formulieren voor de renovatiepremie downloaden, invullen en terugsturen. Bij een correcte aanvraag duurt het ongeveer acht maanden totdat de dienst Wonen Vlaanderen een beslissing heeft genomen over uw aanvraag voor een premie voor vochtbestrijding. Heeft u uw aanvraag niet correct ingediend? Dan krijgt u hier bericht over. Het is belangrijk de aanvraag in dat geval alsnog correct in te dienen, want alleen bij een correcte aanvraag kunt u goedkeuring krijgen.

Werd uw aanvraag goedgekeurd? Dan kan het nog even duren voor u de uitkering van de premie voor vochtbestrijding krijgt. De uitbetaling van de premie volgt maximaal 12 maanden na de aanvraag.

→ Ook last van vocht in huis?Contacteer ons voor een definitieve oplossing