Is een aannemer aansprakelijk voor vochtproblemen na uitgevoerde werken?

Is een aannemer aansprakelijk voor vochtproblemen na uitgevoerde werken?
Geschreven op 10 oktober

Heb je recent renovatiewerken laten uitvoeren in je woning en kamp je kort daarna met een vochtprobleem in huis? Dan is het goed mogelijk dat de aannemer een fout heeft gemaakt, met vochtproblemen tot gevolg. Een aannemer is tien jaar aansprakelijk voor ernstige gebreken die de waterdichtheid van de woning in gevaar brengen. We vertellen je er hieronder alles over.

Vraag uw gratis vochtdiagnose aan →Contacteer ons voor een definitieve oplossing

Een aannemer moet garantie bieden

Elke aannemer die renovatiewerken uitvoert, is verplicht om garantie te bieden. Na de oplevering van de woning geldt er dus altijd een garantieperiode. Meer zelfs, er zijn twee soorten garanties.

De belangrijkste garantie is de tienjarige aansprakelijkheid. De aannemer blijft na de werken tien jaar aansprakelijk voor ernstige gebreken aan de woning. Dat geldt voor alle soorten werken en voor elke aannemer. Het is bij wet vastgelegd.

Wat verstaan we dan onder ernstige gebreken? Het gaat om alle constructiefouten, zowel zichtbaar als onzichtbaar, die de stabiliteit van het huis of appartement in gevaar brengen. Ook wanneer de veiligheid of waterdichtheid door die gebreken in het gedrang komt, is de aannemer aansprakelijk. Belangrijk: de gebreken mogen niet zichtbaar zijn geweest tijdens de werken.

Daarnaast blijft de aannemer die de werken uitvoerde ook een bepaalde periode verantwoordelijk voor lichte, verborgen gebreken. Het gaat dan om gebreken die niet zo ernstig zijn en dus niet onder de tienjarige aansprakelijkheid vallen. Hoe lang de aannemer voor lichte gebreken aansprakelijk blijft, wordt vastgelegd in het contract. Er geldt een maximum van tien jaar.


Vochtproblemen vallen meestal onder de tienjarige aansprakelijkheid

Merk je vochtproblemen op nadat er renovatiewerken hebben plaatsgevonden? Dan is de aannemer mogelijk in de fout gegaan. Doorgaans worden grote vochtproblemen gezien als een ernstig gebrek aan de woning. Dat betekent dat vochtproblemen meestal onder de tienjarige aansprakelijkheid.

Het ene vochtprobleem is echter het andere niet. Gaat het om een groot vochtprobleem, te wijten aan opstijgend vocht, omdat de waterkering onder de woning bijvoorbeeld foutief werd aangebracht? Dan is de aannemer aansprakelijk. Dat geldt ook voor doorslaand vocht wanneer de ramen bijvoorbeeld niet goed aangesloten werden op de muren.

Maar niet elk vochtprobleem is te wijten aan een fout van de aannemer. Wanneer je als eigenaar de woning niet goed onderhoudt en er daardoor vochtschade ontstaat, kan je geen beroep doen op de tienjarige aansprakelijkheid van de aannemer. Het gaat dan bijvoorbeeld om vochtplekken te wijten aan condens. Die zijn makkelijk te vermijden door voldoende te ventileren en te verluchten. De aannemer kan daar niets aan doen.

Welke stappen moet je ondernemen bij vochtproblemen na uitgevoerde werken?

Heeft de aannemer fouten gemaakt die tot vochtproblemen in je huis geleid hebben? Dan moet je natuurlijk stappen ondernemen. Maar hoe begin je daaraan?

Neem contact op met de aannemer

Eerst en vooral kan je de aannemer zelf verwittigen en het probleem uitleggen. Blijkt dat de aannemer inderdaad een fout gemaakt heeft, dan zou hij uit zichzelf de schade moeten laten herstellen.

Stel de aannemer in gebreke indien nodig

Weigert de aannemer om de herstellingswerken voor zijn rekening te nemen, dan kan je een beroep doen op de tienjarige aansprakelijkheid van de aannemer of op de aansprakelijkheid voor lichte gebreken, al naargelang de aard van het vochtprobleem. Stuur een aangetekende brief naar de aannemer in kwestie.

Daarin omschrijf je het vochtprobleem en stel je hem officieel in gebreke. Wanneer je na een week geen antwoord hebt ontvangen, moet je een aanmaning sturen. Is de aannemer van mening dat hij niet verantwoordelijk is voor de vochtproblemen na de werken en blijft een antwoord uit, dan schakel je een advocaat in.

Stel een schadedossier op

Nadat je de aannemer gedagvaard hebt, moet je een onafhankelijk vochtexpert uitnodigen die het probleem in kaart brengt. Een specialist komt dan bij jou thuis om de oorzaak van het vochtprobleem te achterhalen. Zo kan je bewijzen dat de aannemer effectief verantwoordelijk is voor de vochtproblemen na de werken. Hij zal moeten opdraaien voor de kosten van de herstellingswerken en eventueel komt er nog een schadevergoeding bovenop.

Belangrijk: twijfel je zelf of de vochtproblemen vallen onder de aansprakelijkheid van de aannemer? Dan doe je er natuurlijk goed aan om eerst een vochtexpert uit te nodigen.

De experts van Water-Dicht komen graag bij je langs om een onafhankelijke analyse van de vochtproblemen te maken. Die kan je dan gebruiken om de aannemer te dagvaarden. Natuurlijk helpen we je ook graag om de vochtproblemen daarna te verhelpen.

Water-Dicht behandelt vocht met expertise

Heb je te maken met vochtproblemen na werken in je woning? Dan raden we je aan om een vochtdossier te laten opmaken door onze onafhankelijke experts. Je kan bij ons ook terecht voor een offerte om een prijs te kunnen plakken op de nodige werken. En natuurlijk behandelen we het vochtprobleem in je woning ook.

Contacteer onze vochtexperts voor een vochtdiagnose. We komen graag langs om het vochtproblemen te lokaliseren en in kaart te brengen en een behandelplan op te stellen.

→ Ook last van vocht in huis?Contacteer ons voor een definitieve oplossing