Hoe ontstaat opstijgend vocht? Wat zijn de oorzaken?

Hoe ontstaat opstijgend vocht? Wat zijn de oorzaken?
Geschreven op 9 april

Hoe ontstaat opstijgend vocht en wat is het?

Opstijgend vocht baant zich een weg via de muren en plafonds van uw pand, naar steeds hoger gelegen verdiepingen, en tast zo uw woning op meerdere manieren aan.

De oorzaken van opstijgend vocht zijn zeer divers en mede afhankelijk van de staat en ouderdom van uw woning, of uw pand voldoende waterdicht is, en of uw huis over voldoende ventilatie beschikt. In alle gevallen is er sprake van een poreuze plek waarlangs water binnendringt. Deze kan zich in een kelder of kruipruimte bevinden, maar het vocht kan tevens via de begane grond doorsijpelen.

Concreet is er bij opstijgend vocht een probleem dat ervoor zorgt dat water niet goed of onvoldoende wordt tegengehouden/afgevoerd. Zowel grondwater, sijpelwater als vocht door condensvorming hebben hierdoor de kans om via de muren en plafonds binnen te treden en naar hoger gelegen verdiepingen te stijgen.

Hier kunnen een aantal specifieke oorzaken aan de basis liggen:

Spring snel naar: Afwezigheid van kelderbekuiping - Ontbreken van een waterkering - Overbrugging - Onvoldoende ventilatie - Exacte oorzaak opstijgend vocht bepalen

Oorzaak 1: Opstijgend vocht door afwezigheid van kelderbekuiping

In oudere woningen en kelders bestaan de vloeren en wanden vaak enkel uit metsel- en pleisterwerk. Omdat deze materialen poreus van aard zijn, vormen ze een prima broedplaats voor vocht. Op termijn zal dit vocht stijgen en zich een weg banen naar de rest van het pand.

Indien een kelder echter beschikt over kelderbekuiping, wordt vocht volledig buiten gehouden. De kelderruimte van een pand is dan voorzien van een laag cement, met daartussen meerdere fixeerlagen en hydraulische waterdichtingsmortels. Daar overheen is nog een laag cement geplaatst. Het resultaat hiervan is een ruimte die 100% waterdicht is.


→ Last van vocht in huis?Contacteer ons voor een gratis analyse

Oorzaak 2: Ontbreken van een waterkering

Moderne woningen worden vochtwerend gebouwd. Eén van de manieren waarop dit wordt gedaan, is door een waterkering te plaatsen. Een waterkering is een drainagesysteem waarbij de wanden en vloeren van de woning worden voorzien van een speciale noppenfolie die een overvloed aan vocht continu blijft afvoeren. Zodoende krijgt opstijgend vocht geen enkele kans om zich te hechten in uw woning.

Oudere panden schieten op dit gebied meestal tekort, omdat men vroeger simpelweg niet op deze manier te werk ging. Wanneer een dergelijk systeem ontbreekt, kan grondvocht en sijpelwater in de wanden van uw huis trekken en op termijn uw woning aantasten en voor opstijgend vocht zorgen.

Last van opstijgend vocht? Bel voor een gratis diagnose naar 0800/61.667

Oorzaak 3: Overbrugging

Het kan gebeuren dat u een woning heeft gekocht en dat u is verteld dat er een waterkering is geplaatst. Niettemin blijkt het pand met vochtproblemen te kampen… De oorzaak hiervan kan dan overbrugging zijn. Van overbrugging is sprake wanneer het pleisterwerk op de muur tot onder het niveau van de waterkering komt. Zo neemt het alsnog vocht op. Deze pleisterlaag werkt als het ware als een brug voor het vocht, vandaar ‘overbrugging’.

Oorzaak 4: Onvoldoende ventilatie

Een andere veelvoorkomende oorzaak voor opstijgend vocht is een gebrek aan ventilatie. In elke ruimte die niet voldoende geventileerd wordt, kan er sprake zijn van condensvorming. Condens zal zich aan allerlei oppervlakken in uw pand hechten en uiteindelijk ook steeds hogere verdiepingen bereiken. Deze oorzaak is soms iets moeilijker te achterhalen, omdat deze redelijk subtiel van aard is. Vaak gaat condens gepaard met schimmelvorming en mufheid, duidelijke signalen dat een ruimte te veel vocht bevat.

De exacte oorzaak van opstijgend vocht bepalen?

In veel gevallen is er sprake van een combinatie van bovengenoemde elementen. Daarnaast is niet elke oorzaak snel te achterhalen. Hoe dan ook raden we een vochtdiagnose aan die precies nagaat wat het vochtprobleem veroorzaakt.

Water-Dicht heeft de juiste middelen in huis om de precieze oorzaak snel en doeltreffend te vinden, dankzij een gratis vochtdiagnose. Zo kunnen wij u een geschikte oplossing aanreiken om voorgoed van uw vochtproblemen af te zijn. Neem vandaag nog contact met ons op voor een gratis vochtanalyse. Wij komen zo snel mogelijk langs om u verder te helpen.

Last van opstijgend vocht? Bel voor een gratis diagnose naar 0800/61.667

Meer over opstijgend vocht

→ Ook last van vocht in huis?Contacteer ons voor een definitieve oplossing