Het juiste hydrofobeermiddel kiezen

Hydrofoberen of impregneren is afgeleid van het Latijnse woord “impregnare” dat “indringen” of “doordringen” betekent. Het materiaal waarop hydrofuge zal worden toegepast, moet dus indringbaar zijn. Dichte of harde materialen zoals graniet of basalt zijn daarom praktisch niet geschikt om te hydrofoberen. Hydrofoberen is echter zeer geschikt voor de behandeling van poreuze, zuigkrachtige mi¬nerale bouwmaterialen zoals baksteen, pleisterwerk, kalkzandsteen, zandsteen, tufsteen, kalksteen, gasbeton en gewapend beton.

Omdat hydrofobeermiddelen vrijwel continu aan invloeden van het milieu (regen, zon, wind en schadelijk stoffen) blootstaan en ze ook langdurig werkzaam moeten zijn, moeten ze aan hoge eisen voldoen:

 • De alkalibestendigheid moet gaan tot ph-waarde 13
 • De hydrofuge moet voldoende UV-bestendig zijn.
 • Het middel moet kleurloos en kleefvrij opdrogen.
 • Het hydrofobeermiddelen moet voldoende indringen (3 – 5 mm).
 • De hydrofuge moet de wateropname reduceren zonder hierbij de doorlaatbaarheid van waterdamp te veranderen.
 • Het hydrofobeermiddel moet gemakkelijk te verwerken en te overschilderen zijn.

Water-Dicht vochtbestrijding

De experten van Water-Dicht hebben de nodige kennis en ervaring om naargelang de gevel en het specifieke probleem een verantwoorde keuze voor het juiste hydrofobeermiddel te maken. Indien nodig dan doen we dit op basis van een geschiktheidstest. Bij het uitvoeren van dergelijke hybrofeertest kan de indringdiepte van de gevel vastegesteld worden.

→ Last van een vochtige gevel?Contacteer ons voor een gratis analyse

Waarop letten bij hydrofoberen van gevels?

Bij het hydrofoberen zijn volgende aandachtspunten van belang:

 • De te hydrofoberen gevel moet gaaf zijn. Er mogen geen doorgaande scheuren in zitten. Scheuren breder dan 0,3 mm moeten vooraf gerepareerd worden.
 • Het voegwerk moet gaaf zijn en voldoende samenhang vertonen zodat herstelwerkzaamheden professioneel kunnen worden uitgevoerd.
 • Indien de gevel zichtbare zoutuitslag vertoont, dan zal de Water-Dicht specialist een onderzoek verrichten naar de aard en oorzaak van deze uitslag.
 • Vervuilde gevels worden vóór het hydrofoberen gereinigd en grondig nagespoeld. Dat laatste is nodig omdat eventuele restanten van reinigingsmiddelen de waterwerende werking van hydrofuge nadelig kunnen beïnvloeden.
 • De vochtexpert van Water-Dicht zal eveneens nagaan of het oplosmiddel van het te gebruiken hydrofobeermiddel onschadelijk is voor aanwezige voeg -, afdichting – en isolatiematerialen.
 • De aan te brengen waterwerende laag moet voldoende indringdiepte krijgen. Een te vochtige gevel moet om die reden eerst drogen.
 • Vers beton, metselwerk of pleisterwerk hebben in aanvang een hoog alkaligehalte. Alkalische stoffen tasten hydrofobeermiddelen aan. Twee tot drie weken na het plaatsen van een nieuwe gevel is het alkaligehalte echter zover gedaald, dat de behandeling kan plaatsvinden.
 • Laat meteen alle gevels hydrofoberen, dit om te voorkomen dat de waterwerende laag zou afvriezen. Water kan immers nog steeds indringen in het onbehandelde gedeelte en zich achter de waterwerende laag nestelen en daar opgesloten raken.
 • De hydrofuge wordt het best aangebracht via de lagedruk vloeimethode waarbij het hydrofoberende middel “nat in nat” onder lage druk wordt aangebracht. Afhankelijk van de zuigkracht van de ondergrond kunnen meerdere behandelingen nodig zijn. Na elke behandeling worden het materiaalverbruik en de indringdiepte gecontroleerd.

Hebt u last van doorslaand vocht of een natte gevel? Neem nu contact op met Water-Dicht. Na een gratis vochtdiagnose, kunnen we u een gepaste oplossing voorstellen, op maat van uw gevel en het probleem.

Vraag uw gratis vochtdiagnose aan →Wij zijn specialisten in hydrofoberen van gevels