Hydrofoberen van gevels: bescherm je muren tegen doorslaand vocht

Heeft je gevel last van vocht? Dan is het een goed idee om je gevel te impregneren. Er wordt dan een transparante, vochtwerende laag aangebracht op de buitengevel die voorkomt dat er nog water kan binnendringen.

Hoe gaat men precies te werk om een gevel te hydrofoberen? En waar moet je rekening mee houden? Je komt het hier te weten.

Hoe kan je doorslaand vocht op je gevel herstellen?

Wanneer je gevel te kampen heeft met vochtproblemen, zijn er twee manieren om de gevel te herstellen. Je kan de muur injecteren of impregneren. Die termen worden vaak door elkaar gebruikt, maar betekenen dus wel degelijk iets helemaal anders.

1. Muurinjectie

Bevindt het vochtprobleem zich enkel op delen van de muur, dan kan de gevel gered worden met een muurinjectie. Er worden dan gaten geboord in de aangetaste delen die opgevuld worden met een vochtwerend middel. Het is een goede manier om lokale vochtproblemen op te lossen. Muurinjecties worden ook binnenshuis toegepast wanneer een muur last heeft van vocht.

Vraag uw gratis vochtdiagnose aan →Wij zijn specialisten in hydrofoberen van gevels

2. Hydrofoberen van de gevel of impregnatie

Wanneer de hele gevel in een slechte staat verkeert, dan is het nodig om de muur te impregneren. Men spreekt ook van hydrofoberen. Er wordt dan een dunne, waterafstotende laag aangebracht op de gevel die moet voorkomen dat water nog kan binnendringen. Je maakt de gevel dus eigenlijk waterafstotend.

Heeft de gevel betere tijden gekend, dan is het heel belangrijk om eerst de schade te herstellen. Beschadigde voegen moeten uitgeslepen en opnieuw aangebracht worden. Ook beschadigde bakstenen worden vervangen. Dat is de enige manier om echt komaf te maken met de vochtproblemen op je gevel.

Hydrofoberen of impregneren is afgeleid van het Latijnse woord “impregnare” dat “indringen” of “doordringen” betekent. Het materiaal waarop hydrofuge zal worden toegepast, moet dus indringbaar zijn. Dichte of harde materialen zoals graniet of basalt zijn daarom praktisch niet geschikt om te hydrofoberen. Hydrofoberen is echter zeer geschikt voor de behandeling van poreuze, zuigkrachtige mi¬nerale bouwmaterialen zoals baksteen, pleisterwerk, kalkzandsteen, zandsteen, tufsteen, kalksteen, gasbeton en gewapend beton.

Kies het juiste hydrofobeermiddel 

Moet je gevel geïmpregneerd worden, dan is het van groot belang dat het juiste materiaal gebruikt wordt. Regen, zon, wind en schadelijke stoffen werken continu in op de hydrofobeermiddelen en daarom moeten die vochtwerende middelen ook aan hoge eisen voldoen. We zetten ze even op een rijtje:

 • De alkalibestendigheid moet gaan tot ph-waarde 13
 • De hydrofuge moet voldoende UV-bestendig zijn.
 • Het middel moet kleurloos en kleefvrij opdrogen.
 • Het hydrofobeermiddelen moet voldoende indringen (3 – 5 mm).
 • De hydrofuge moet de wateropname reduceren zonder hierbij de doorlaatbaarheid van waterdamp te veranderen.
 • Het hydrofobeermiddel moet gemakkelijk te verwerken en te overschilderen zijn.

Verder is het belangrijk dat de gevel indringbaar is. Een gevel van dichte of harde materialen zoals graniet of basalt zijn daarom praktisch niet geschikt om te hydrofoberen. Hydrofoberen is wel erg geschikt voor de behandeling van poreuze, zuigkrachtige minerale bouwmaterialen zoals baksteen, pleisterwerk, kalkzandsteen, zandsteen, tufsteen, kalksteen, gasbeton en gewapend beton.

Water-Dicht vochtbestrijding

De experten van Water-Dicht hebben de nodige kennis en ervaring om naargelang de gevel en het specifieke probleem een verantwoorde keuze voor het juiste hydrofobeermiddel te maken. Indien nodig dan doen we dit op basis van een geschiktheidstest. Bij het uitvoeren van dergelijke hybrofeertest kan de indringdiepte van de gevel vastegesteld worden.

→ Last van een vochtige gevel?Contacteer ons voor een gratis analyse

Waarom is het belangrijk om je muren te impregneren?

Door je muren te impregneren, voorkom je heel wat vochtproblemen. Insijpelend vocht dat eerst je gevel aantast, kan daarna doorslaan naar de binnenmuren. Dat brengt niet alleen lokale vochtplekken met zich mee, maar ook schimmels, vochtplekken op het behang, afbladderende verf, beschadigd pleisterwerk en muffe geurtjes. En dat kan je allemaal voorkomen met een muurimpregnatie!

Verder blijft ook de buitenmuur langer schoon. Het hydrofobeermiddel dat aangebracht wordt, voorkomt namelijk ook dat vuil zich aan de gevel kan hechten. Je zal de gevel dus minder moeten reinigen en er zullen geen vervelende mossen verschijnen.

Een bijkomend voordeel is dat je gevel veel beter beschermd is tegen vorstschade. Vorst kan namelijk kleine scheurtjes en barstjes in je gevel veroorzaken. Bij vriestemperaturen kan het water dat zich in die scheurtjes bevindt bevriezen, uitzetten en zo grotere barsten veroorzaken. Langs die barsten kan dan water binnensijpelen dat vochtproblemen veroorzaakt. Een gevelimpregnatie brengt dus heel wat voordelen met zich mee.

Waarop letten bij hydrofoberen van gevels?

Bij het hydrofoberen zijn volgende aandachtspunten van belang:

 • De te hydrofoberen gevel moet gaaf zijn. Er mogen geen doorgaande scheuren in zitten. Scheuren breder dan 0,3 mm moeten vooraf gerepareerd worden.
 • Het voegwerk moet gaaf zijn en voldoende samenhang vertonen zodat herstelwerkzaamheden professioneel kunnen worden uitgevoerd.
 • Indien de gevel zichtbare zoutuitslag vertoont, dan zal de Water-Dicht specialist een onderzoek verrichten naar de aard en oorzaak van deze uitslag.
 • Vervuilde gevels worden vóór het hydrofoberen gereinigd en grondig nagespoeld. Dat laatste is nodig omdat eventuele restanten van reinigingsmiddelen de waterwerende werking van hydrofuge nadelig kunnen beïnvloeden.
 • De vochtexpert van Water-Dicht zal eveneens nagaan of het oplosmiddel van het te gebruiken hydrofobeermiddel onschadelijk is voor aanwezige voeg -, afdichting – en isolatiematerialen.
 • De aan te brengen waterwerende laag moet voldoende indringdiepte krijgen. Een te vochtige gevel moet om die reden eerst drogen.
 • Vers beton, metselwerk of pleisterwerk hebben in aanvang een hoog alkaligehalte. Alkalische stoffen tasten hydrofobeermiddelen aan. Twee tot drie weken na het plaatsen van een nieuwe gevel is het alkaligehalte echter zover gedaald, dat de behandeling kan plaatsvinden.
 • Laat meteen alle gevels hydrofoberen, dit om te voorkomen dat de waterwerende laag zou afvriezen. Water kan immers nog steeds indringen in het onbehandelde gedeelte en zich achter de waterwerende laag nestelen en daar opgesloten raken.
 • De hydrofuge wordt het best aangebracht via de lagedruk vloeimethode waarbij het hydrofoberende middel “nat in nat” onder lage druk wordt aangebracht. Afhankelijk van de zuigkracht van de ondergrond kunnen meerdere behandelingen nodig zijn. Na elke behandeling worden het materiaalverbruik en de indringdiepte gecontroleerd.

Tip: hydrofobeer de gevel niet zelf. Gevelimpregnaties vereisen technische expertise. Het is belangrijk dat de noodzakelijke indringdiepte gehaald wordt en dat het vochtwerend middel op de juiste manier aangebracht wordt.

Water-Dicht helpt je graag

Water-Dicht is gespecialiseerd in het waterdicht maken van gevels. Ons vochtbestrijdingsteam trekt er graag op uit om al je vochtproblemen te behandelen.

Hebt u last van doorslaand vocht of een natte gevel? Neem nu contact op met Water-Dicht. Na een gratis vochtdiagnose, kunnen we u een gepaste oplossing voorstellen, op maat van uw gevel en het probleem.

Vraag uw gratis vochtdiagnose aan →Wij zijn specialisten in hydrofoberen van gevels