Maaivelddichting: wat is het en helpt het tegen vochtproblemen?

Maaivelddichting: wat is het en helpt het tegen vochtproblemen?
Geschreven op 28 oktober

Als je vochtproblemen aan je woning heeft, zijn er heel wat opties mogelijk. Van muren injecteren of onderkappen, waterkering en tal van andere technieken. Een specifieke techniek die ook wordt gebruikt tegen vochtproblemen is maaivelddichting. Daarbij kan je opstijgend vocht en doorslaand vocht voorkomen door een soort barrière op te werpen tegen instromend regenwater.

In dit artikel geven wij u alvast wat meer uitleg over wat maaivelddichting is en wanneer het kan worden toegepast tegen vocht in huis.

Wat is maaivelddichting?

Het maaiveld bij een woning is het horizontaal vlak van de bovenkant van de bodem. Simpel gezegd: daar waar je het gras kan afrijden. Maaivelddichting betekent dus dat je een waterdichte scheiding aanbrengt tussen de toplaag van de bodem en de fundering en de muren.

Waarom is het maaiveld afdichten nuttig?

Een maaiveld dat verzadigd raakt met water is een ietwat onderschatte oorzaak van vochtproblemen bij gebouwen. Na heel wat regen kan een maaiveld het water niet meer absorberen. Er kunnen dan bijvoorbeeld waterplassen een tijdlang blijven staan nabij de waterkering van de muur. Sommige waterkeringen houden dan wel optrekkend vocht tegen dat vanaf het grondniveau kan opstijgen, maar ze hebben soms geen onderwaterdichting. Daardoor kan het water uit het maaiveld een weg zoeken onder of zelfs tussen de waterkering door.

De gevolgen van een verzadigd maaiveld laten zich raden:

  • de vloerisolatie wordt nat
  • de dekvloer (chape) wordt nat
  • vochtproblemen aan het kelderplafond en later ook in de kelderwanden
  • indien langdurig: ook vocht in de binnenmuren

Last van doorslaand of opstijgend vocht in huis? Bel voor een gratis diagnose naar 0800/61.667

Maaivelddichting wordt het vaakste toegepast in gebieden met een hoge grondwaterstand en ook in regio's die iets gevoeliger zijn aan wateroverlast.

Hoe wordt maaivelddichting aangebracht?

Eerst en vooral wordt de te behandelen zone vrijgemaakt: klinkers en grond worden uitgegraven. Daarna wordt de muur gereinigd en wordt er een vochtwerende coating aangebracht die bovendien scheuren afdicht. Dit gebeurt vanaf de fundering of de kelderwand tot boven het maaiveld. Daarna wordt alles terug dichtgedaan. Op die manier kan het water in de grond zich geen weg meer banen naar de gevel toe.

Afdichtingen onder het maaiveld

Ook onder het maaiveld kan bepaalde extra afdichting soms nodig zijn. In de eerste plaats denken we daarbij aan boorgaten in de gevel waar buizen door zijn getrokken. Als die gaten niet waterdicht zijn, kan het vocht alsnog daar gaan infiltreren. Ook hier kunnen wij aandacht aan besteden.

Water-Dicht is uw specialist in maaivelddichting

Kampt u met vochtproblemen in de gevel? Dan is het maaiveld afdichten mogelijk een remedie. Onze vochtexpert komt graag bij u ter plaatse voor een gratis vochtdiagnose. Contacteer ons en reken definitief af met vocht in huis!

→ Ook last van vocht in huis?Contacteer ons voor een definitieve oplossing