Hydrofoberen van gevels

Wat is hydrofoberen

Hydroboberen is het waterafstotend maken van muren of gevels. De materialen waarme wordt gebouwd worden door water aangetast. Indien dit water echter in de materialen kan dringen, dan kan dit leiden tot:
 – vorstschade
 – reductie van warmte-isolatie
 – kristallisatie door indringende zouten
 – mogelijk lekkage

Daarnaast is water ook een voedingsbodem voor algen, mossen en verschillende soorten schimmels. Bij metselwerk kan men vochtopnames hebben van enkele liters per m2 per uur na langdurige regenval. Eigenlijk kan men stellen dat verwering van gevels zonder aanwezigheid van water niet mogelijk is. Daarom is het noodzakelijk om de wateropname van de materialen te reduceren, zo niet volledig tegen te gaan. De gevel dient dus waterafstotend te worden. Hydrofoberen is hiervoor de oplossing.

Voordelen van hydrofoberen

De specialisten van Water-Dicht bieden u de ideale oplossing om het hydrofoberen uit te voeren en dit op praktisch alle ondergronden. De waterafstotende impregnering of het hydrofeberen feeft een duidelijk positieve invloed op de kwaliteit en duurzaamheid van gebouwen. Ook op vlak van energie besparingen is het interessant om de gevels te behandelen. Bij een eengezinswoning kan het verschil in stook­kosten met een droge en geïsoleerde gevel variëren tussen de € 450 en € 700 per jaar (afhankelijk van grootte van de gevel en het stookgedrag van de bewoners). Er zijn meer voordelen aan verbonden, welke samengevat zijn:
– de wateropname van de bouwstenen wordt sterk gereduceerd of zelfs geheel tegen­gaan, waardoor ook sterk verminderde kans op vochtdoorslag
– de warmtegeleiding van de bouwstenen wordt gereduceerd, waardoor energiebesparing ontstaat
– de opname van in regenwater opgeloste schadelijke stoffen (zure regen) wordt verminderd
– de vervuiling wordt gereduceerd
– de scheuren die kunnen ontstaan door hygroscopische uitzetting en krimp worden verminderd
– het aantrekken van micro-organismen door de muren wordt voorkomen (v.b. het vergroenen van de gevel) en de gebruikte middelen zijn kleurloos
– de vorst en dooibestendigheid van de gevel wordt sterk verbeterd
– de Water-Dicht hydrofoberende impregnering heeft een duurzaamheid van meer dan 10 jaar
– Prijs: Water-Dicht hydrofoberen wordt tevens gedaan aan een zeer gunstige prijs – prestatie verhouding.

Hydrofoberen van gevels

Volgens de capillairwetten verstaat men onder een hydrofobering van gevels: de verandering van de bevochtingshoek van het water t.o.v. de oppervlakte van de bouwstoffen. De bevochtigingshoek verandert aldus zodanig dat deze groter wordt dan 90%. Dat resul­teert dan ook in een zogenaamde negatieve stijghoogte van het water in de capillairen. Het water wordt door de capillairen onder invloed van atmosferische druk dus niet meer opgenomen maar wel afge­stoten.

De hydrofoberende werking wordt verkregen door een impregnering: het bevloeien van de gevel met een hydrofoberingsmiddel. Hierdoor worden de capillairen en poriën voorzien van een dunne laag met hydrofoberende werkstof. De poriën worden dus niet verdicht. De dichtheid tegen slagregen is dus afhankelijk van de indringdiepte van het hydrofoberingsmiddel in de poriën. Alleen voldoende geschikt materiaal zal voor een indringdiepte zorgen die nodig is om een regendichte gevel te krijgen.

Ook last van opstijgend vocht? →Contacteer me voor een definitieve oplossing